Чеп за хендикеп – О нама

Удружење “Чеп за хендикеп” представља изворну “грассроотс” грађанску иницијативу коју су покренуле особе са инвалидитетом (ОСИ) – корисници механичких и електричних ортопедских помагала у циљу унапређења сопственог положаја. У том смислу, Удружење је настало као друштвена реакција на неповољну законску регулативу у Србији, која предвиђа замену ортопедских помагала у веома дугим а понекад и нехуманим роковима (3-6 година у зависности од инвалидитета), у поређењу са знатно краћим роковима у земљама ЕУ. Удружење је стартовало као неформална група коју су на почетку 2013. године чиниле 6 ОСИ. Данас, након 4 године, већину чланова у свим управљачким телима чине ОСИ (11 од укупно 17 активних чланова у Управном, Надзорном одбору и Скупштини Удружења). Поред ОСИ, окупљамо и стручњаке са богатим искуством у раду са ОСИ и на руководним позицијама у установама социјалне заштите, међу којима je Дејан Митић (креатор и реализатор више пројеката намењених ОСИ, добитник међународне награде за социјалну интеграцију Ерсте фондације у Прагу 2011. године, националне награде “Места у срцу” за најпозитивнију грађанску иницијативу у 2013. години и друге).
Још као неформална група, захваљујући подршци Траг фондације, покренули смо акцију под називом “Чеп за хендикеп”. Акција, која траје непрекидно од 2013. године, функционише тако што грађани добровољно прикупљају чепове са пластичних флаша, које ми преузимамо и продајемо рециклерима. За добијени новац угроженим ОСИ (транспарентно, на основу приспелих пријава и према процени наше Стручне комисије) купујемо одговарајућа нова и половна ортопедска помагала. Како би успешно пратила изузетно брз напредак акције, наша неформална група је прво прерасла у удружење под називом “Пионир”, под којим је радила до 29. фебруара 2016. године. Пошто се акција “Чеп за хендикеп” проширила на национални ниво, Скупштина Удружења је преименовала Удружење давши му исти назив као и акцији (“Чеп за хендикеп”) како би отклонили забуну код наших корисника и партнера. Мрежа наших сарадника непрестано расте у чему нам помаже 90 обучених волонтера на целој територији Србије. Чепове за нас прикупља: 330 вртића, 460 основних школа, 140 средњих школа, 7 министарстава, 6 амбасада, преко 440 друштвено одговорних компанија и предузетника из целе Србије (међу којима су Coca Cola,, МТV, Heineken, Апатинска Пивара, Carlsberg, Народна банка Србије, Хемофарм, Фриком, Gomex, Имлек, ПКБ, МК Group и други; део мреже наших сарадника доступан је на нашем сајту http://cepzahendikep.org/partneri).

Мисија

Удружење „Чеп за хендикеп“ доприноси бољем квалитету живота особа са инвалидитетом и чланова њихових породица тежећи ка максималном изједначавању услова њиховог живота и рада.

Циљеви

Уз постојеће циљеве, Удружење је поставило и нове чија реализација представља стратешко опредељење за период до 2020. године.
Циљеви удружења су:
– рад са децом на унапређењу њихове инклузивне и еколошке свести промоцијом здравих и културних стилова живота кроз акцију «чеп за хендикеп»,
– развој економске подршке за ОСИ и друштвено угрожене групе,
– развој специјализоване туристичке понуде за ОСИ,
– пружање подршке развоју манифестација културе ОСИ и за ОСИ и остале угрожене групе,
– развијање спортских и других рекреативних садржаја за потребе младих ОСИ и
– друге активности које могу унапредити економски и социјални статус ОСИ и других угрожених група.

Визија

Друштво у коме ОСИ имају равноправан приступ свим сегментима живота као и особе без инвалидитета.
Визија Удржења је промоција хуманих вредности и волонтерског активизма, едукација о проблемима са којима се сусрећу ОСИ у нашој земљи, развој емпатије код деце и одраслих као и подизање еколошке свести о управљању отпадом.

Етика

Наша етика базирана је на транспарентности, недискриминцаија по националности, полу, узрасту итд. Такође, максимално се трудимо на поштовању људских права, интегритета и достајанства личности и поштовању ангажованих волонтера на свим нивоима.

Pin It on Pinterest

Share This