Контакт

Удружење „ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП“ Зрењанин
Принципова 22, 23000 Зрењанин
Република Србија

Телефон: +381 023 38 79 015
Мобилни: +381 61 22 111 21
Ел. пошта: info@cepzahendikep.org
Facebook: http://facebook.com/cepzahendikep
Тwitter: @CepZaHendikep
Текући рачун: 340-11010903-86
ПИБ: 108451539
Матични број: 28139560
Шифра делатности: 9499
Девизни рачун: 1001086005
IBAN: RS35340000001101090386
SWIFT: GIBARS22
PayPal уплате: info@cepzahendikep.org

Можете нас контактирати путем контакт формулара:

Ваше име (обавезно)

Ваша е-пошта (обавезно)

Ваша порука (обавезно)