Контакт

Удружење „Чеп за Хендикеп“ Зрењанин
Принципова 22, 23000 Зрењанин
Република Србија

Телефон +381 023 38 79 015
Мобилни +381 61 22 111 21
Имејл info@cepzahendikep.org
Facebook http://facebook.com/cepzahendikep
Тwitter @CepZaHendikep
Текући рачун 340-11010903-86
ПИБ 108451539
Матични број 28139560
Шифра делатности 9499
Девизни рачун 1001086005
IBAN: RS35340000001101090386
SWIFT: GIBARS22

Можете нас контактирати путем контакт формулара:

Ваше име (обавезно)

Ваша е-пошта (обавезно)

Ваша порука (обавезно)