Контакт

Будите слободни да нас питате све што Вас интересује...

Удружење „ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП“ Зрењанин
Принципова 22, 23000 Зрењанин, Република Србија
ПИБ: 108451539   МБ: 28139560
Текући рачун: 340-11010903-86

Девизни рачун: 1001086005
IBAN: RS35340000001101090386
SWIFT: GIBARS22

PayPal: info@cepzahendikep.org

Т: +381 (0)23 38 79 015
М: +381 (0)61 22 11 121
Е: info@cepzahendikep.org

 

14 + 13 =

Pin It on Pinterest

Share This