Контакт

Контакт

Будите слободни да нас питате све што Вас интересује…

Удружење „ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП“
Војина Зоројевића 21
23242 Банатски Деспотовац
Република Србија

ПИБ: 108451539 МБ: 28139560
Текући рачун: 340-11010903-86

Девизни рачун: 1001086005
IBAN: RS35340000001101090386
SWIFT: GIBARS22

PayPal: info@cepzahendikep.org

М: +381 (0)61 22 11 121
Е: info@cepzahendikep.org


    Skip to content