Формулар за доделу ортопедског помагала

Формулар

Молимо да попуните све рубрике у овом формулару…

Поштовани, захваљујемо што нам указујете поверење да Ваш лични или породични проблем покушате да решите уз нашу помоћ. Интерес грађана да помажу у акцији «Чеп за хедницкеп» даје нам снагу да мобилишемо још више људи на хуманој, социјалној и еколошкој мисији Удружења. Од оснивања, марта 2016, до данас прикупли смо десетине тона чепова и уручили десетак инвалидских колица и других помагала.

Молимо да пре попуњавања овог апиликационог листа прво проверите да ли испуњавате услове да помагало добијете од Републичког фонда за здравствену заштиту. Та права су дефинисана Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. Гласник РС“, br. 52/2012, 62/2012 – испр., 73/2012 – испр., 1/2013, 7/2013 – испр., 112/2014, 114/2014 – испр. и 18/2015). Правилник можете наћи на сајту Фонда или на линку: Listapomagala-vaziod21022015 (1).pd.

Преузмите докмент: Листа помагала Републичког фонда за здравствену заштиту

Наша Стручна комисија једном месечно разматра пријаве, цени оправданост, одређује приоритете и извештава подносиоце. Могуће је да ћемо Вас посетити или контактирати ради допуне документације. Најкасније за месец дана ћемо Вас обавестити да ли испуњавате услове да Вам купимо ортопедско помагало.

    Овде убаците лекарску документацију у PDF или JPG/JPEG/PNG формату величине до 10Mb

    Чланови комисије:

    Др. спец. неуролог. Миодраг Манигода

    Др. спец. физијатар. Мирјана Радишевић

    Skip to content