Милош Пурић је захваљујући свима вама који свакодневно скупљате чепове добио своје ортопедско помагало!

Још једаред хвала свима – у наше и нјегово име.
Живи били и још дуго чепове скупљали…